tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A good omen.
Courtney was walking down the street when she found a fat sack of cash. What a gonomen!
viết bởi Yakamoo11 25 Tháng tám, 2011