tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
not much to say really apart that it's a pain and uses a code name=Kriss Bailey
you got some evil gonorea joanna!
viết bởi Mr Dallywoo 29 Tháng chín, 2004