Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A std that you get from doing it in the butt.
Matt got Gonorsyphilis because he got raped by the STD fairy.
viết bởi navsters 17 Tháng chín, 2007
1 0

Words related to Gonorsyphilis:

matt chao rape std fairy what what in my butt