tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A std that you get from doing it in the butt.
Matt got Gonorsyphilis because he got raped by the STD fairy.
viết bởi navsters 17 Tháng chín, 2007

Words related to Gonorsyphilis

matt chao rape std fairy what what in my butt