tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Goodinah, a shortened version of the phrase 'Good enough'
Me: How's that, mate?
You: Goodinah!
viết bởi Namelesslabel 27 Tháng bảy, 2012