tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Goons Helping Goons!
J showed goonerosity putting me up for the night in boston
viết bởi p 13 Tháng ba, 2004