tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Chris: Kelly is a Gorgeous Woman
T.J: Yeah she is okay but get a look at D.J.
viết bởi Malmal52 14 Tháng mười một, 2008