Top Definition
"Got a big ego" is originally a phrase from Beyoncé's song "Ego", a hit single from her album I Am... Sasha Fierce. "Gotabigego" is simply the phrase together as one word. The term has evolved into having a natrual sense of humbleness, confidence, & balance within a person. It has NOTHING to do with being cocky/arrogant! The phrase is now a reoccurring theme/username used by an upcoming artist named EGO from Detroit via social media & music
GOOGLE IT ;) #GotabigEGO
viết bởi GOTABIGEGO 24 Tháng sáu, 2016
"Got a big ego" is originally a phrase from Beyoncé's song "Ego", a hit single from her album I Am... Sasha Fierce. "Gotabigego" is simply the phrase together as one word. The term has evolved into having a natrual sense of humbleness, confidence, & balance within a person. It has NOTHING to do with being cocky/arrogant! The phrase is now a reoccurring theme/username used by an upcoming artist named EGO from Detroit via social media & music
GOOGLE IT ;) #GotabigEGO
viết bởi GOTABIGEGO 24 Tháng sáu, 2016
Gotabigego is a word made out of the phrase Got a big ego. The term indicates having a natrual sense of humbleness, confidence, & balance within a person. It has NOTHING to do with being cocky/arrogant! The phrase is now a reoccurring theme/username used by an upcoming artist named EGO from Detroit via social media & music
GOOGLE IT ;) #GotabigEGO
viết bởi GOTABIGEGO 24 Tháng sáu, 2016
"Got a big ego" is originally a phrase from Beyoncé's song "Ego", a hit single from her album I Am... Sasha Fierce. "Gotabigego" is simply the phrase together as one word. The term has evolved into having a natrual sense of humbleness, confidence, & balance within a person. It has NOTHING to do with being cocky/arrogant! The phrase is now a reoccurring theme/username used by an upcoming artist named EGO from Detroit via social media & music
GOOGLE IT ;) #GotabigEGO
viết bởi GOTABIGEGO 24 Tháng sáu, 2016
"Got a big ego" is originally a phrase from Beyoncé's song "Ego", a hit single from her album I Am... Sasha Fierce. "Gotabigego" is simply the phrase together as one word. The term has evolved into having a natrual sense of humbleness, confidence, & balance within a person. It has NOTHING to do with being cocky/arrogant! The phrase is now a reoccurring theme/username used by an upcoming artist named EGO from Detroit via social media & music
GOOGLE IT ;) #GotabigEGO
viết bởi GOTABIGEGO 24 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×