Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A morning hand job
he asked her to "grab morning by the biscuit", and when she did, he spent the rest of the day doing stuff for her.
viết bởi JJJ Sr. <3 12 Tháng tư, 2013
0 0