Top Definition
Grumpy baby.
George was being a total graby this morning.
viết bởi mothergoose99 04 Tháng hai, 2010
Abbreviation: Meaning GIMP rabies =]
Ross: Man look over there its a pvc suited guy with grabies

Belle: Damn those GIMPS...
viết bởi ross david westerly 04 Tháng chín, 2007
grown baby
Haley's a graby
viết bởi CallMeSK 06 Tháng một, 2010
Graby is the colloquial term for a man's semen, or more commonly known as BabyGravy.
"Y'arigh' love, ye want me graby between ye' baps?"

"I'm going to bast your oven with my graby, tonight"
viết bởi Peter Foil 19 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×