tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a ninja.
wow, did you that graham phillips?

no...

exactly.
viết bởi dragonmasterman 15 Tháng tám, 2011