tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A word to describe someone who lives in Grand Forks, B.C. Canada.
1] "Whats up, fellow Grand Forkian?"

2] "My fellow Grand Forkian and I will be leaving"
viết bởi Acenom 13 Tháng một, 2011