Top Definition
is a giant event that occurs in the show "My Little Pony: Friendship is Magic". It is where certain ponies of high class are invited to a grand ball at the palace where they enjoy fine dining, music, etc. This is also a event where the ponies may be able to meet the Princess. The Grand Galloping Gala is also to be said as a event where every ponies dreams come true.
I must wash my mane to look nice at the Grand Galloping Gala.
viết bởi kougagirl101 18 Tháng tám, 2011
Photos & Videos
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×