Top Definition
is a giant event that occurs in the show "My Little Pony: Friendship is Magic". It is where certain ponies of high class are invited to a grand ball at the palace where they enjoy fine dining, music, etc. This is also a event where the ponies may be able to meet the Princess. The Grand Galloping Gala is also to be said as a event where every ponies dreams come true.
I must wash my mane to look nice at the Grand Galloping Gala.
viết bởi kougagirl101 18 Tháng tám, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×