tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An accurate fact when something is grand.
I am grandifacuratiously awesome!
viết bởi yea.isaidit 01 Tháng tư, 2010