tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very old mexican man.
Bill isn't that the sweaty grandpa bean we saw jogging the other day.
viết bởi Brad Dunlap 21 Tháng một, 2009

Words related to Grandpa Bean

beaner grandpa mexican old saggy