tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Pure Beast...ANIMAL...Extremely non grimey
WOW...You are acting like a true Grandpa Ed
viết bởi SHERIFF JOHN NADGE 02 Tháng ba, 2005