tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
With a name like that he is probably a strange loner who is smart but has cat-like motives.
Aww look at Grant Haber hissing again!
viết bởi blackhawk98 30 Tháng chín, 2011