tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person from Grantham
bonday is a dirty granthamanian with a fine booty
viết bởi sal & jono 08 Tháng tám, 2005