tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Shade of purple similar to Grapes
the color of the shirt was grapeulle.
viết bởi funkywordgirl16 04 Tháng bảy, 2009