tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A dog (or person) who likes to frolick in the grass.
Bob: Hey, wanna go play outside?
Bill: Heck yes!
Bob: Totally! We'll be Grass-Frolickers!
viết bởi BJW1992 03 Tháng ba, 2012