tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A smelly tuna sandwhich in your paynts.
My paynts smell grawgy
viết bởi Bobby Linares 09 Tháng hai, 2010
11 0