tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The act of urinating in a females vagina
a girl wanted me to perform a great lakes....so i did
viết bởi Great lakes 22 Tháng chín, 2014