tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Aka: Haven. The green smoking capital of Sacramento. Run By Ev and Gtr.
Lets burn a Backwood at Royal Green Ave, in the Haven.
viết bởi E Money 25 Tháng mười một, 2004