tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1. To screw up

2. To do something idiotic or be an idiot.
Man you really greenhawed it
viết bởi XavierGransonnitemaN 07 Tháng mười, 2010