tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Sensation felt after/while smoking marijuana.
I hit that blunt one time and here came the grim creeper!
viết bởi Smokin' Steve 10 Tháng bảy, 2008