tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
someone or something so grim, it is beyond comprehension
That guy stinks! He's such a Grimtard.
viết bởi T71B9996 16 Tháng năm, 2011