tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To get money, or work your streets to get that money
I grind teeth to get that money!
viết bởi J quincy 18 Tháng tám, 2008