tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Your partner that you grind with at hzb parties.
Haya is Imani's grind girl.
viết bởi ImShizzle 11 Tháng sáu, 2010