Top Definition
Grizzel - adj (describing word)
1: Used to describe a male member of humanity that 'has it'; 2: Guys with charm, respect to women and epic sexual knowledge; 3: The name for a guy that radiates cool and calm, collected and methodical awesomeness
Girl 1: 'So yeah, you think Michael is charming?
Girl 2: 'Hell yeah, he's got grizzel
viết bởi grizzel, charm, cool, guy 08 Tháng mười một, 2008
grill of a car
yo, check out my new grizzel bitch
viết bởi trey 28 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×