tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Things belonging to groaks
S: We need to do the washing!

J: But the groaklies are still on the line!
viết bởi Nekochan1988 21 Tháng một, 2011