tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The place where Grobanites come from, or where they hang out. See Grobanite.
C'mon, all you Grobanites, let's go to the M & G and hang out in Grobania.
viết bởi Kourtnee 12 Tháng ba, 2004