tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Gross and Old
Look at Groldy Locks over there. She's not just gross, she's fucking old.
viết bởi BrianIsLivid 08 Tháng sáu, 2011