tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Combination of Grumpy, Sad, Angry, and Tired.
I feel gromber today.
viết bởi Dex3121 09 Tháng chín, 2012