Top Definition
n. A derogatory term for a jew.
1.
Child: Mom, why does that man have such a big nose?
Mom: Don't stare, he's just a dirty grossenbacher.

2.
Child: Father, why is their no food in our home?
Father: Because those damn grossenbacher at the bank wont loan me any money.

3.
Frank: Ahhh, what is that scent in the air?
Joe: Oh, my wife just took some grossenbachers out of the oven.
#jew #hymie #stienburg #ikey #kyke
viết bởi dirtyjewgrossenbacher 27 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×