Top Definition
n. A derogatory term for a jew.
1.
Child: Mom, why does that man have such a big nose?
Mom: Don't stare, he's just a dirty grossenbacher.

2.
Child: Father, why is their no food in our home?
Father: Because those damn grossenbacher at the bank wont loan me any money.

3.
Frank: Ahhh, what is that scent in the air?
Joe: Oh, my wife just took some grossenbachers out of the oven.
viết bởi dirtyjewgrossenbacher 27 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×