tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Polish for fatass
I like my girls a lil thick, but dont set me up with no Grubadupas!
viết bởi lil stevie2 19 Tháng tám, 2008

Words related to Grubadupas

bigbutt big momma fatass fatso largegirl