Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
When a bowel movement manifests itself a little on the moist side. A wet, squirty shit.
I just baked some nasty Grunt Goulash!
viết bởi PhilthyPhil68 07 Tháng tư, 2010
3 1