tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A sellout nickname, that of a rich wigger.
Gudd Unit is such a bitch now. Hes so fucking fake
viết bởi Please Killah 21 Tháng mười, 2003