Top Definition
When a fart (guff) is caught in the hand and then released into somebody's mouth as a tasty treat.
Mum: "I wish I'd ordered some dessert at the restaurant, i'm still hungry!"
Son: "Don't worry Mum, you can eat this if you like..."
--- Son farts in hand and forces it into his mother's mouth---
Son: "Guff Cake!"
Mum: "Thank you son, I feel much better now"
Son: "That's ok Mum, anytime."
#guff #cake #fart #guf #kake #guffcake #fart cake
viết bởi sumosucker 01 Tháng tám, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×