Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Pronounced "Gooche". The Area Between a man's ass hole and his nut sack.
Elton John Is A Fuckin' Guiche Licker
viết bởi Logan Rossignol 05 Tháng năm, 2007
4 3

Words related to Guiche Licker:

asshole elton john guiche licker nutsack