tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a Gumby lookin dumbass
My sister is a Gumb-ass
viết bởi ixamxgodx009 13 Tháng mười hai, 2008

Words related to Gumb-ass

dumbass funny gumby retard stupid
 
2.
noun: east coast slang for a dumbass
Don't run into the door, you gumbass.
viết bởi Ethan Resnick 29 Tháng sáu, 2008