tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Dr. Zoidberg loves this guy.
"Gumberculies? I love that guy!"
viết bởi TallicaD00d 09 Tháng mười hai, 2004