Top Definition
An awesome castlemaine soccer player, who goes to school with retards who play for strathdale and spring gully
Person1: "Gumbi's are awesome"
Person2: " yeah, Strathdale suuuucks"
viết bởi Castlemainiac 21 Tháng mười một, 2010
1. A person who exhibits Gumby-like behavior. .2 an idiot
3. a moron
What a freaking Gumbis!!!
viết bởi crazy68 18 Tháng tám, 2009
bogan/castlemainian. usually mentally disabled in some kinda way and is a filthy hillbilly
A crap castlemainian soccer player (Gumbi). Colts is the best
viết bởi Lac Nosbig 30 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×