tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The act of knocking a girls teeth out and raping her mouth
"hey you missed it last night, we gummy raped this bitch"
viết bởi Fleabagg1ns 24 Tháng mười, 2012