Top Definition
A person who sits outside hotels in his car leeching bandwidth when his ISP is down.
I swear that is Gumpus, he's been sitting in his car for 4 days now.
viết bởi Kenshin 10 Tháng tư, 2005
One who sits in the hot-tub biting everyone's fart bubbles.
I ain't goin' in till that gumpus leaves.
viết bởi yonder 29 Tháng tám, 2004
The infection contained in an abscessed tooth.
I need to take a break, hit the bathroom and seep this gumpus.
viết bởi emptyhead416 14 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×