Top Definition
A person who sits outside hotels in his car leeching bandwidth when his ISP is down.
I swear that is Gumpus, he's been sitting in his car for 4 days now.
viết bởi Kenshin 10 Tháng tư, 2005
One who sits in the hot-tub biting everyone's fart bubbles.
I ain't goin' in till that gumpus leaves.
viết bởi yonder 29 Tháng tám, 2004
The infection contained in an abscessed tooth.
I need to take a break, hit the bathroom and seep this gumpus.
#tooth #teeth #infection #infected #infect #gum #pus #gumpus #abscessed #abscess
viết bởi emptyhead416 14 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×