tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Like a strong person, with hard muscles, ripped
Wow, you are so gunnage girl!
viết bởi Coco Chanel Girl 08 Tháng mười hai, 2012