Top Definition
Gunzel ( noun, slang Australia): A person who pursues
useless and pointless railway enthusiast activities. Verb (intransitive) to
gunzel, to go gunzelling. From an old English term meaning “kept boy” which has homosexual connotations.

In the professional Railway Industry the term "DFC" or "Dribbly Foamer Cunt", has largely replaced "Gunzel" although the term "Gunzel" is still used in railway enthusiast circles.
Gunzels like Railpage and Trains!
viết bởi BarneyD 30 Tháng tám, 2008
a very famus player, but not quiet good.
OMG, i played this game with günzel!
Man you lost so hard
viết bởi huehueh 02 Tháng hai, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×