tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
It's like gurn, except it's delicious.
That Oreo is totally gurnalicious!
viết bởi GeneralOreo 03 Tháng sáu, 2010
2 1