tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A poo fly i.e. a fly that emerges from poo for no reason.
You complete and utter Gurnig!

Oh Gurnig, i've set my foot on fire.
viết bởi Crazy Joe & Co 24 Tháng ba, 2005