tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A wanna be skater kid with no talent what so-ever, see poseur
Gus McCracken sucks at skating.
viết bởi Jimbob Mccoy 13 Tháng mười, 2004

Words related to Gus McCracken

poseur