tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A big huge chunk of smelly shit...
Can be found in Tveria
He looks like a GushHara
viết bởi Gushes Hater 17 Tháng sáu, 2003