tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Gay Muslim
Have you seen Zaffa flirting round all the men at work today... Guslim or what!
viết bởi Guslim 02 Tháng mười một, 2009

Words related to Guslim

asain gay homo manlove muslim